UPDATED: Jan 2 & 3: Candlelight Vigil 4 Iran – See Pictures & Video from Europe!

Jan 6, 20100 comments

4238736004_36a4c07cf4_m

Click here to read about the globally coordinated Candlelight Vigil 4 Iran.

Are we missing your photos or videos? Please e-mail the RAW image files and LINKS to the uploaded videos to share@united4iran.org

Thank to all of you who came out to support the people of Iran!


BELGIUM

Brussels

[tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623008447319/[/tylr-slidr]


DENMARK

Aalborg [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623131511692/[/tylr-slidr]

Copenhagen


FRANCE

Paris [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623006848141/[/tylr-slidr]


GERMANY

Bonn

[tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623123943604/[/tylr-slidr]

Dusseldorf [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623123795152/[/tylr-slidr]

Frankfurt [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157622999886645/[/tylr-slidr]

Hamburg [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157622999877655//[/tylr-slidr]

Heidelberg [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157622999441197/[/tylr-slidr]

Karlsruhe [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623006949549/[/tylr-slidr]

Munich [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157622999149299/[/tylr-slidr]

Stuttgart [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623131584554/[/tylr-slidr]


ITALY

Florence

[tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623008385327/[/tylr-slidr]


SWEDEN

گزارش تظاهرات همبستگی با مردم ایران در استکهلم

به دعوت جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران عصر دوشنبه چند صد تن از ایرانیان در همبستگی با مبارزات مردم ایران در روزهای تاسوعا وعاشورا که توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران به خون کشیده شد،  در میدان مرکزی شهر استکهلم دست به تظاهرات زدند. این گردهمایی که خبر برگزاری آن در کمتر از 24 ساعت انتشار یافت، به رغم هوای سرد و بارانی و تاریکی زمستان با استقبال ایرانیان روبروشد. در این تظاهرات علاوه بر یکی از مسئولان سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد، اردلان شکرابی از حزب سوسیال دمکرات سوئد، ماکان افشین نژاد از حزب لیبرال مردم سوئد و مهرداد درویش پور از برگزارکنندگان تظاهرات سخنرانی کردند و اشعاری توسط فریبا کهن دانی درهمبستگی با مردم ایران خوانده شد. در این گردهمایی برخی از سخنرانان ضمن محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی ایران علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران از دولت سوئد و دیگر کشورهای اروپایی خواستند تا برای متوقف ساختن خشونت جمهوری اسلامی ایران علیه مردم تلاش نمایند و به حمایت فعال از مردم ایران بپردازند. از جمله خواسته شد این کشورها درهای سفارت های خود را بروی کسانی که در پی تظاهرات روز عاشورا در گریز ار پیگرد نیروهای سرکوبگر نظام پناه جسته اند باز نمایند. علاوه بر آن از نیروهای انتظامی دارای وجدان انسانی در داخل کشور و کارکنان سفارت ها ی جمهوری اسلامی ایران در خارج خواسته شد تا در اعتراض به سرکوب مردم از همکاری با حکو مت سرباز زده و به صفوف مردم بپیوندند. همچنین بر گوناگونی و رنگین کمان بودن جنبش آزادی خواهانه در ایران تاکید شد و از خواست برگزاری انتخابات آزاد در ایران دفاع شد. برای دیدن گوشه هایی از تظاهرات روز دوشنبه در استکهلم می توانید از لینک زیر دیدن کنید.

پشتیبانی از مبارزات مردم ایران استکهلم جمعیت


UK

London [tylr-slidr width=”400″ height=”400″ userID=”40049255@N05″ groupID=””]http://www.flickr.com/photos/united4iran/sets/72157623007058391/[/tylr-slidr]