Munich in Action

Sep 30, 20090 comments

Originally Published 7/17/2009

پس از انتخابات ۲۲ خردادماه ۱۳۷۸ در ایران و سرکوب گسترده ی معترضین به نتیجه ی اعلام شده توسط حکومت جمهوری اسلامی، جمعی در مونیخ به نام “کمیته حمایت از مبارزات مردمی ایران (مونیخ)” شکل گرفت که ترکیبی از افراد مستقل، با اندیشه های سیاسی گوناگون است. هدف این کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران برای احقاق حقوقشان است و نیز اعتراض برای نقص آشکار حقوق بشر در ایران. تا کنون بیش از ۸ برنامه در قالب آکسیون های مختلف در شهر مونیخ توسط این کمیته برگزار شده است.

این کمیته برای روز ۲۵ جولای در حرکتی هماهنگ تحت عنوان “اتحاد برای ایران” برنامه ای را در مرکز شهر مونیخ تدارک دیده است. در این برنامه موسیقی زنده، شعر خوانی، نمایش تصاویری از اعتراضات مردم ایران و سرودخوانی اجرا خواهد شد. همچنین سخنرانی های کوتاهی در همین زمینه به فارسی و آلمانی خواهیم داشت.

به امید پیروزی مردم در مبارزات آزادیخواهانه شان.

سهراب خوشبویی