پزشکان و کادر پزشکی مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران: به خشونت عریان، نقض فاحش حقوق بشر و زیر ‍پا گذاشتن اخلاق پزشکی پایان دهید

Dec 15, 20090 comments

يکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۸ – ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹

neda-aghasoltan.jpg

پزشکان و کادر پزشکی مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران، روز دهم ماه دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر، کنفرانس مطبوعاتی خود را در کافه لاندمن با شرکت عده ای از دوستان و همکاران و نیز شرکت نمایندگان مطبوعات و همچنین رادیوها برگزار گردید. پس از توضیحات پیرامون نقض حقوق بشر در ایران دستگیری ها، شکنجه ها و کشت و کشتار ها به سئوالات خبرنگاران از جانب دوستان و همکاران پاسخ داده شد. روزنامه کوریر و روزنامه دی پرسه و همچنین روزنامه استاندارد تاریخ یازدهم دسامبر در مورد نقض حقوق بشر و اجحافاتی که از سوی رژیم ایران علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران صورت می گیرد، گزارشی به طور مفصل آورده اند. از طرف دیگر رادیو بی بی سی با یکی از مسئولان گروه مصاحبه تلفنی به عمل آورد. علاوه براین، روز دهم دسامبر ساعت شش بعد از ظهر در کلینیک وین « ا کا ها » سالن شماره ۳ دانشجویان گروه سازمان عفو بین المللی اتریش جلسه ای را برای کشور رواندا تشکیل داده بودند و فیلمی به نام «هتل روا ندا» را به نمایش گذاشتند. در این جلسه پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران شرکت کردند و عکس های مربوط به تظاهرات ایران و شکنجه ها و کشت و کشتارها را به در و دیوار آویزان کردند و به معرض نمایش گذاشتند. یکی از پزشکان طی سخنرانی کوتاهی از اجحافات رژیم در مورد تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران سخن گفت و پرده از نقض حقوق بشر توسط دولت ایران برداشت. در ضمن این سخنرانی فیلمی از به خون کشیدن تظاهر کنندگان توسط نیروهای بسیجی به معرض نمایش گذاشته شد. ****** پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران هم چنین با انتشار بیانیه مطبوعاتی به زبان آلمانی به حوادث بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ماه در ایران پرداخته است. پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران در بیانیه مطبوعاتی خود، بعد از برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر درخواست های خود را از مسئولین امر در ایران اعلام نموده اند: • آزادی بیان و آزادی مطبوعات • آزادی تجمع • آزادی زندانیان سیاسی • پایان دادن به شکنجه و تجاوز در زندان ها • پایان دادن به اذیت و آزار خبرنگاران به خاطر انجام وظائفشان • پایان دادن به فشار بر پزشکان و پرسنل درمانی در ایران، که با احترام به اخلاق پزشکی به وظائف خود عمل می کنند و مجروحان را بدون توجه به مذهب و تعلق سیاسی اشان درمان می کنند، و در پایان تاکید نموده اند که: • ما خواهان آن هستیم که مسئولین کشتار و شکنجه و تجاوز محاکمه شوند • یک کمیسیون نظارت بین المللی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را مورد بررسی قرار دهد.