‏(فارسی) در حمایت از کمپین حق تحصیل‏

Jun 10, 20130 comments

اتحاد برای ایران به عنوان موسسه ای که برای تثبیت حقوق بشر فعالیت می کند، حمایت از حقوق دانشجویان را در دستور کار خود قرار داده است و محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان را محکوم می کند. ادامه تحصیل ازبنیادی ترین حقوق افراد است و نقض آن باید به هر دلیلی به طور جدی مورد اعتراض قرار گیرد و هر تلاشی در زمینه حمایت از حقوق دانشجویان محروم از تحصیل و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه می تواند گام مهمی در رشد جامعه باشد. بنابراین اتحاد برای ایران پشتیبانی خود را از کمپین حق تحصیل که به تازگی آغاز به کار کرده و به انتشار مستندات نقض حقوق دانشجویان پرداخته است، اعلام می نماید. به امید روزی که هیچ دانشجویی در ایران به دلایل عقیدتی و سیاسی از تحصیل محروم نگردد. https://www.facebook.com/TheRight2Education?fref=ts