حمایت روشنفکران جهان از اعتصاب غذا

Jul 21, 20090 comments

تعدادی از روشنفکران مشهور جهان با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب غذای اکبر گنجی در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک حمایت کردند. در میان این روشنفکران، برخی از بزرگ‌ترین فیلسوفان معاصر مثل مارتا نسبام و جوشوا کوهن دیده می‌شوند. در این بیانیه آمده است که «ما از این تلاش مهم پشتیبانی کرده و از همه آزادیخواهان دعوت می‌کنیم تا برای نشان دادن همبستگی با مردم ایران، بدان بپیوندند.» روشنفکران امضاکننده این بیانیه با اشاره به این که سال ۲۰۰۵ اکبر گنجی به عنوان یک زندانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ روز را در اعتصاب غذا سپری کرد، افزوده‌اند که «اعتراض گنجی، لحظه تعیین کننده مقاومت در برابر سرکوب فزاینده رژیم بود.» ۲۶ تن از روشنفکران ایرانی قصد دارند از روز ۳۱ تیر تا دوم مرداد ماه، به مدت سه روز در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک دست به اعتصاب غذا بزنند. بقیه ی مطلب در رادیو زمانه