اسماعیل خوئی: جهان، ایرانیان را دریافت

Jul 22, 20090 comments

توسط میر علی حسینی کمپین بین المللی حقوق بشر درایران، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان دیده بان حقوق بشر و نهاد ها و سازمان‌های دیگر، روز سوم مرداد، برابر با ۲۵ ژوئیه، را روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران نامیده‌اند. به همین منظور، از سوی این نهادهای مدافع حقوق بشر، دراین روز، تظاهراتی دربیش از ۵۰ شهر جهان دربرابر دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. گذشته از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، اسماعیل خوئی و سیمین بهبهانی، شاعران ایرانی و داریوش، خواننده، به این جنبش پیوسته‌اند. اسماعیل خوئی در گفت و گو با رادیو فردا در برابر این پرسش که چگونه به این جنبش پیوسته است می‌گوید: در طی اتفاقات چند هفته گذشته، جهان يک باره دريافت که ما راست می‌گفتيم و هرگز غلو نمی‌کرديم که در ايران به بهانه‌های واهی و اتهام‌های پوچ روشنفکران، نويسندگان، شاعران و زنان ايران به زندان می‌افتند و کشته می‌شوند. بقیه در رادیو فردا