ایران دموکراتیک در همکاری با یکدیگر ممکن است

دفاع از حقوق بشر مسئولیت تمام ما است و همه‌مان نقشی در این میان داریم. همین امروز کمک مالی انجام دهید و نقشی در پیشبرد حقوق بشر برای تمام ایرانیان بخصوص آن‌ها که بیش از همه به حاشیه رانده شده‌اند ایفا کنید. کمک مالی شما به ما در راه پیشروی حقوق مدنی و حقوق بشر در ایران کمک می‌کند و به جنبش‌ها، کنشگران و شهروندان ایران از طریق ظرفیت‌سازی، ایجاد آگاهی، فن‌آوری و استناد قدرت می‌بخشد. کمک مالی شما شامل بخشایش مالیاتی خواهد بود. سازمان «اتحاد برای ایران» یک سازمان غیرانتفاعی است که ذیل قانون ۵۰۱ (سی) (۳) آمریکا ثبت شده است و بدین‌سان از پرداخت مالیات بر در آمد فدرال معاف است. اگر می‌خواهید با چک یا از طریق اعطای سهام کمک مالی کنید و یا جلسه‌ای حضوری یا اینترنتی برای جمع‌آوری کمک مالی برای «اتحاد برای ایران» برگزار کنید لطفا با ما تماس بگیرید:‌ info@united4iran.org