موزیک ویدیوی انقلاب عشق از مژگان عظیمی

مارس 12, 20240 comments

موزیک ویدیو «انقلاب عشق» با اجرای مژگان عظیمی  است که  به سفارش سازمان اتحاد برای ایران  و به مناسبت بزرگداشت ۸ مارس آماده شده. مژگان عظیمی خواننده زن ایرانی افغانستانی هست که بیشتر آثارشان درباره زنان و  سرکوب جنسی و جنسیتی در جامعه ای تحت حاکمیت اسلام سیاسی است.  مژگان عظیمی اجراهای قابل توجهی در سراسر دنیا داشته و از تمام توان هنری اش برای اثر بخشی سیاسی در مسیر آزادی استفاده می کند. یکی از اجراهای  مهم او در هالیود بود که در آن ترانه معروف «آیه» را خواند. ترانه ای که زنان افغانستان قهرمانان داستان آن ترانه بودند. در اثر اخیر ش به نام «انقلاب عشق»، مژگان عظیمی مناسبت ۸ مارس را برای زنان ایران و افغانستان به انقلاب زن زندگی آزادی متصل می کند.