ما کیستیم 

سازمان «اتحاد برای ایران» یک سازمان غیرانتفاعی است که ذیل قانون ۵۰۱ (سی) (۳) آمریکا ثبت شده است و بدین‌سان از پرداخت مالیات بر در آمد فدرال معاف است. این سازمان توسط کنشگران، دگراندیشان و زندانیان سیاسی سابق ایرانی به راه انداخته شده و توسط همان‌ها اداره می‌شود. ما آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران را از طریق تقویت جامعه مدنی ایران، پشتیبانی از جنبش‌های آزادی‌طلبانه در ایران و برساختن قدرت مردمی با استفاده از پژوهش و فن‌آوری پیشرفته پیش می‌بریم. 

ما به عنوان سازمانی فمینیستی نقطه‌نظری مبنی بر درهم‌تنیدگی (اینترسکشنالیتی) داریم، تبعیض را در تمام اشکال آن به چالش می‌کشیم و بخشی از جنبشی هستیم که باور دارد در ایران همزیستی با دیگران ممکن است و دموکراسی ضروری است. 

ما در کار روزمره خود جنبش‌های توده‌ای را در ایران و در دیاسپورا توانمند می‌سازیم و بهشان شتاب می‌بخشیم، نقض حقوق بشر در نظام قضایی ایران را افشا می‌کنیم و ابزارهایی می‌سازیم که غلبه حکومت ایران بر آزادی‌های مردم ایران را تضعیف می‌سازند. 

از آن‌جا که ما بیرون مرزهای ایران فعالیت می‌کنیم (در عراق، ترکیه، آلمان، اسپانیا، کانادا و آمریکا) امکان این را داریم که بدون این‌که در هراس از جان خود باشیم دست به تبلیغ، حمایت‌گری و سازماندهی بزنیم. ما قدر این آزادی را خوب می‌دانیم و مفتخریم از آن برای متحدین خود درون ایران استفاده کنیم که هر بار از حقوق خود می‌گویند جان‌شان را به خطر می‌اندازند. 

ما در نهایت می‌خواهیم ایرانی ببینیم که پویا، باز و دموکراتیک باشد و در آن تمام ایرانیان و بخصوص زن‌ها، اقلیت‌ها و سایر گروه‌های تحت ستم از آزادی‌های کامل سیاسی و مدنی بهره‌ ببرند. ایرانی که در آن همه نزد قانون برابر باشند و با آن‌ها برخوردی با کرامت و احترام شود. ما آینده‌ای را تصور می‌کنیم که در آن قدرت اجتماعی، اقتصادی و تصمیم‌گیری بین گروه‌های به حاشیه رانده شده و غالب برابر است. 

ما از سال ۲۰۰۹ به این طرف چند ده نرم‌افزار تلفنی همچون گرشاد، نهفت و همدم را به راه انداخته‌ایم که رویهمرفته بیش از ۹۰۰ هزار بار داون‌لود شده‌اند و به ایرانیان وسایلی برای گسترش آزادی‌های مدنی، سیاسی و اقتصادی خود تحت این حکومت متوحش می‌دهند. 

ما دیده‌بانی برای زندانیان سیاسی ایران هستیم. از سال ۲۰۱۱ به بعد ما تحت لوای«اطلس زندان‌های ایران» تمامی دستگیری‌ها، موارد سواستفاده از قدرت و شکنجه را نظاره کرده‌ایم و هدف‌مان نجات جان آدم‌ها و همچنان ثبت موارد نقض برای آینده‌ای است که در آن عدالت برقرار خواهد شد. 

ما پشتیبان معترضین در خیابان‌ها و جنبش‌های کنشگری زیرزمینی در ایران هستیم. این کار را از طریق پروژه «کنش‌گری ایمن» خود انجام می‌دهیم که در آن به کنشگران می‌آموزیم چگونه مخاطرات جدی مربوط به کنشگری در ایران را کاهش دهند و از خودشان در صورت دستگیری، بازجویی و حبس حفاظت کنند.

ماموریت

هدف ما تقویت جنبش‌های اجتماعی، مبارزین راه آزادی، جامعه مدنی، جوامع به حاشیه رانده شده و مردم عادی ایران در راه پیشبرد دستجمعی برابری اجتماعی و حقوق بشر در ایران است. ما این کار را از طریق فن‌آوری، استناد، ایجاد آگهی و ظرفیت‌سازی انجام می‌دهیم. 

چشم‌انداز

ما ایرانی را تصور می‌کنیم که در آن تمام مردم ایران (بخصوص زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، جامعه کوئیر و محرومین اقتصادی) به برابری، انصاف و آزادی‌های کامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌رسند. ایرانی پویا، عادلانه، باز و دموکراتیک. 

ارزش‌ها

ما به کرامت نهادین بشری و آزادی تمام مردم ایران باور داریم.
ما حامی حقوق بشر تمامی ایرانیان هستیم و به حاشیه رانده شده‌ترین‌ها را مورد اولویت قرار می‌دهیم.
ما باور داریم که دفاع از حقوق بشر مسئولیت تمام ما است و همه نقشی برای ایفا کردن دارند.
ما متعهد به اصل «آسیب مرسان» هستیم و هرگز ایمنی یا آزادی دیگران را در معرض خطر قرار نمی‌دهیم.
ما باور داریم که داده‌های باکیفیت و داستان‌های پرمعنی می‌توانند تغییر واقعی ایجاد کنند.
ما باور داریم که فن‌آوری اگر در دستان درستی قرار داده شود ابزاری قدرتمند برای انجام امر نیک است.
ما در جامعه خود با رویکردی گشاده‌رو و مهربان و روحیه‌‌ای سخاوتمند فعالیت می‌کنیم.
ما منابع، توجه، اعتبار و مسئولیت خود را با متحدین‌مان در اشتراک می‌‌گذاریم.
ما باور داریم که «اگر می‌خواهی تند بروی، تنها برو. اگر می‌خواهی راهی طولانی را طی کنی، با دیگران همراه شو.»
ما در مقابل استبداد و ستم در ایران با شفقت، امید و خوش‌بینی مقاومت می‌کنیم.

Coffee Bean

دفاع از حقوق بشر

ما دیده‌بان حقوق بشر هستیم. 

ما بر نقض حقوق بشر در نظام قضایی ایران نور می‌تابانیم. ما با «اطلس زندان‌های ایران» در مورد زندانیان سیاسی ایران و زندانیان عقیدتی جمع‌آوری داده می‌کنیم، اوضاع زندان‌ها را نظاره می‌کنیم و تمام احکام قضایی، موارد سواستفاده از قدرت و نقض حقوق بشر توسط قضات، وکلا، روسای زندان و دیگران را ردگیری می‌کنیم. پروژه «بارومتر حقوق بشر» ما داده‌های مربوط به حقوق بشر در ایران را مورد تحلیل و تصویرسازی قرار می‌دهد.

Coffee Bean

بهبود آزادی‌های مدنی

ما پشتیبان جنبش‌های آزادیخواهانه هستیم. 

ایرانیان مشغول مقاومت و مطالبه آزادی‌های خود هستند: از حقوق زنان و کردها گرفته تا حقوق معلولین و کارگران. پروژه «کنش‌گری ایمن» ما به کنشگران در مسائل، مناطق و هویت‌های مختلف توان می‌دهد تا کار مقاومت خود را با ایمنی انجام دهند. «نهفت» به ایرانیان امکان دسترسی به اطلاعات، تشریک افکار، دفاع از حقوق بشر و سازماندهی بدون گیر افتادن توسط حکومت می‌دهد. ما با متحدین خود درون کشور و در دیاسپورا همکاری می‌کنیم تا کارزارهای اینترنتی به راه بیاندازیم که نتیجه‌شان فشار مستقیم بر جمهوری اسلامی است. 

Coffee Bean

برساختن قدرت مردمی

ما قدرت را به سوی مردم ایران سوق می‌دهیم. 

نرم‌افزارهای ما قدرت را مستقیما در دست ایرانیان قرار می‌دهند تا برای خود و دیگران حمایت‌گری کنند. پروژه «ایران کیوبیتور» ما به رهبران محلی، کنشگران و جنبش‌ها امکان می‌دهد تلاش‌های خود را از طریق فن‌آوری پیش ببرند و پایدار سازند. «گرشاد» به ایرانیان امکان می‌دهد از طریق جمع‌آوری اطلاعات و پشتیبانی از یکدیگر از دست گشت ارشاد بگریزند. «حامی» به معتادهای در حال احیا کمک می‌کند و «ترنج» به قربانیان خشونت خانگی امکان می‌دهد از خودشان دفاع کنند. 

Coffee Bean

دفاع از حقوق اقلیت‌ها

ما اولویت خود را به تحت‌ ستم ‌ترین‌ها می‌دهیم. 

تمام ایرانیان تحت حکومت متوحش و اقتدارگرای جمهوری اسلامی سرکوب می‌شوند اما زنان و اقلیت‌های قومی، مذهبی، زبانی و جنسی تحت ستم مضاعف هستند. فن‌آوری‌های اینترنتی، کارزارها، تصویرسازی‌ها و سازماندهی ما نیازهای تحت ست م‌ترین‌ها در جامعه را در جایگاه اول قرار می‌دهد. وقتی آن‌ها آزاد شوند همه ما آزاد خواهیم بود.