403 Forbidden


nginx
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx
Vote4Zahra خانه - Vote4Zahra
در سال ۱۳۸۸ ، زهرا و خانواده اش به همراه میلیون‌ها ایرانی دیگر در خیابان‌ها راهپیمایی کردند و خواستار انتخاباتیدر سال ۱۳۸۸ زهرا و خانواده اش به همراه میلیون ها ایرانی دیگر به خیابانها آمدند و خواستار انتخاباتی آزاد و عادلانه شدند. پسرِ زهرا، مهدی، ناپدید شده و سپس جسم بی جانش پیدا می شود. زهرا به عنوان یک معلم و حالا یک مادر عزادار برای ریاست جمهوری ایران نامزد شده تا نسل آینده بتواند در جامعه ای دموکراتیک و دارای آرامش و ثروت زندگی کند. به جای تن دادن به واقعیت موجود و پذیرفتن آنچه حکومت مذهبی با تقلب و ترس و زور به مردم تحمیل می کند، زهرا به خودش جرأت می دهد تا رویایی داشته باشد و برای ایرانی که در آن صدا و رای همه شهروندان به حساب آید مبارزه کند. چشم انداز زهرا برای آینده جامعه ای باز و شاداب است که کسی را طرد نمی کند. در میان مشتی از کاندیداهای تحت کنترل رهبر ، زهرا تنها نامزدی است که برنامه اش حقوق بشر و دموکراسی است و تنها او است که خواهان برابری تمامی شهروندان در برابر قانون است. این حق تمام مردم ایران است که سرنوشتشان را در یک انتخابات آزاد و عادلانه تعیین کنند و زهرا برای این حق مبارزه میکند.

ویژه

پیش شرط هایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران

حمایت جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهرا افشا می کند

SAMEFORMATstandalone ghalibaf

اسپانسرها

international_campaign   nobelwomensinititiavelogoLogo3    u4i

Arseh Sevom_Logo_English  ABF Logo  PEN-international  DNlogo Balatarin  IHRDC1Article-19-new-Logo  Iran-Human-Rights  uscb  Hatef_relief  248452_10150208557913954_4660064_n  Alyasin  persianicons_logoSolidarity Committee to Protect the Iranian People’s Will (SCPIPW) Omid Advocates_logo shahrandyar  Hijab  komitedefa_logoichr_logo We Choose Logo - High_Res

 

Back to Top
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx