برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

رمضان کمال احمد، زندانی کرد تبعه سوریه

رمضان کمال احمد، ۳۴ ساله و از شهروندان کرد شهر کوبانی سوریه است. رمضان کمال احمد در بهار ۱۳۸۷، در اطراف شهر ماکو توسط نیروهای سپاه پاسداران پس از اینکه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد بازداشت شد. هنگام بازداشت توسط سپاه مدتی توسط ماشین نیروهای سپاه بر روی زمین کشیده شد. دادگاه امقلاب شهر خوی رمضان کمال احمد  به اتهام «عضویت در حزب کارگران کردستان» یا همان پ ک ک، به اعدام محکوم شد که پس از اعتراض این زندانی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر، حکم اعدام این زندانی سیاسی نقض شد و به ده سال زندان و تبعید به زندان قزوین نقض شد. وضعیت جسمی این زندانی بسیار وخیم گزارش شده است که ناشی از اصابت گلوله به وی هنگام بازداشت بوده است.