گسترش آزادیهای مدنی در ایران
دفاع از حقوق بشر، حمایت از جامعه مدنی و
ترغیب شهروندان به مشارکت از طریق فناوری

مرزها و دیوارها

فراخوان اولین دوره مسابقه
شرایط مسابقه

ایران کوباتور

مسابقه ساخت اپلیکشین
برای بهبود وضعیت اجتماعی
بیشتر بخوانید

اطلس زندانهای ایران

اطلسی جامع و به روز
از زندانیان سیاسی،
زندان‌‌ها و قضات ایران

مشاهده اطلس

فعالیت امن

راهنمای کاهش خطرات کنشگری
راهنما را دریافت کنید

۶۱۰٫۰۰۰

کارت پستال و نامه آنلاین در حمایت از حقوق مدنی به مقامهای ایرانی و بین المللی ارسال کرده ایم

+۱۲۰٫۰۰۰

نفر در ۱۱۰ شهر جهان در تظاهرات سازماندهی شده توسط اتحاد برای ایران از حقوق بشر مردم ایران حمایت کرده اند

۲٫۱۰۰

زندانی سیاسی و وضعیت آنها
را ثبت کرده ایم

+۹۰٫۰۰۰

کاربر اینترنتیِ حامی آزادیهایِ مدنی
را جذب کرده ایم

از حقوق مدنی مردم ایران بیشتر حمایت کنید

روش‌های حمایت از آزادی‌های مدنی را کشف کنید:
میزبان مراسمی در حمایت از حقوق بشر باشید؛ برای کمپین‌های مورد علاقه
خود کمک مالی جمع آوری کنید؛
به یک زندانی نامه بنویسید

asبرای خلق جهانی که خواهان آن هستیم، ابتدا باید هدف مشترکی را به روشنی تصور کنیم. دست یابی به این شفافیت تنها از طریق تأمل، بیان حقیقت، اشتراک تجربیات، گفتگوی واقعی، و یا به عبارت دیگر تقویت صداهایمان، ممکن خواهد بود. ar

فیروزه محمودی

مدیر اتحاد برای ایران

Share This