برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

محمد مظفری پس ازسه ماه بازداشت، بلاتکلیف در زندان

سه ماه از بازداشت محمد مظفری، فعال فرهنگی و عضو سازمان دانشجویان و دانش‌آموختگان جبهه ملی ایران می‌گذرد و او به تازگی به اندرزگاه ۶ زندان اوین منتقل شده و در انتظار برگزاری دادگاهش است.

بر اساس دیتابیس زندانیان سیاسی در سایت اتحاد برای ایران، او ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه در منزلش بازداشت شد و همراه با بازداشتش مقداری زیادی مدرک، نوشته‌ها و کامپیوتر شخصی ضبط شد.

مادر محمد مظفری در نامه‌ای که ماه گذشته نوشته شده است در مورد پسر زندانی‌اش می‌نویسد: «هنرمندی از طبقه پایین جامعه بچه جنوب شهر تهران که درد وطن داشت شیفته مصدق و کنشگر حقوق بشر از اینکه می دید بسیاری از مردمان سرزمینش در مشقت و سختی روز را به شب می رسانند و یا اینکه بسیاری از بچه محل هایش به خاطر عدم رسیدگی دوستانی که ایشان را بازداشت نموده اند به بیماری اعتیاد مردند و کارتن خواب شدند و چه خانواده هایی فرو پاشیدند و یا اینکه کودکانی که در زمستان با پای برهنه سر چهار راهها فال حافظ می فروختند و فال خریداران همواره نیک آمد و اما هنوز هم این کودکان پای برهنه بودند.»

او همچنین می‌افزاید که «مسئولین قوه قضاییه که خود را خردمند معرفی می کنند درایت و شجاعت به خرج داده جوانان دلسوز این سرزمین که به ناحق در بند دو الف که طی این چند ماه بازداشت شده اند را فوری آزاد نموده و به این ملت شریف ثابت کنند که هنوز هم این سرزمین بر اساس لج و لجبازی های کودکانه چند نادان اداره نمی شود.»

پروفایل محمد مظفری را در دیتابیس زندانیان سیاسی بخوانید.