برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

حمیدرضا مرادی سروستانی، درویش زندانی

اتهامات او مانند بسیاری از دراویش زندانی، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه و عضویت در گروه انحرافی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان می‌شود. او در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ در جلسه‌ی دادگاه خود حاضر نشد تا از خود دفاع کند.مرادی سروستانی به همراه ۶ نفر دیگر از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و همینطور فعالان حقوق دراویش از سوی دادگاه انقلاب تهران، شعبه‌ی ۱۵ به حبس‌های طولانی محکوم شدند که سهم مرادی سروستانی ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری بود. سروستانی در تاریخ سیزدهم شهریورماه ۱۳۹۰ بازداشت شده بود.سروستانی شرایط جسمی بسیار نامساعدی دارد به طوری‌که در اردیبهشت ۱۳۹۱ برای بار سوم در طول یک ماه به بیمارستان مدرس تهران انتقاب پیدا کرد و در آنجا بستری شد. او پس از بستری‌شدن تحت عمب کلیه و آنژیوگرافی قلب قرار گرفت. او هم اکنون نیز وضعیت جسمی مناسبی ندارد.