برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

درباره ما

اتحاد برای ایران یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در شمال کالیفرنیا است که برای گسترش آزادیهای مدنی در ایران تلاش میکند. این سازمان با تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر، تقویت جامعه مدنی، و افزایش مشارکت شهروندان از طریق فناوری به رسالت خود جامه عمل میپوشاند.

ما در جستجوی ایرانی هستیم که در آن به آزادی و حقوق شهروندی تک تک افراد احترام گذاشته میشود. ایرانی که در آن عموم شهروندان به تواناییهای خود آگاه هستند و در امور اجتماعی و سیاسی مشارکت دارند؛ ایرانی که سرزنده، آزاد و دمکراتیک است. ما معتقدیم دفاع از حقوق بشر وظیفه همگان است و هر کس باید نقش منحصر به فرد خود را ایفا کند.

فعالیت های ما

 • مشارکت شهروندان از طریق فن آوری

  ما مشغول تولید و توسعه فناوری جدید هستیم.

  ما در حال ایجاد فرصتهای نوینی برای شکستن دیوار سانسور، انزوا و ستم هستیم. تمرکز ما بر تولید و توسعه اپلکیشهایی امن و نیرومند برای تلفنهای هوشمند در ایران است، تا از این طریق ایرانیان بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، متشکل شوند و صدای خود را به جهانیان برسانند.

 • حمایت از جامعه مدنی

  ما از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران حمایت میکنیم.

  هزاران تنی که ناعادلانه و به دلایل سیاسی در ایران زندانی هستند به حمایت همه ما احتیاج دارند. ما با کمک شبکه ای از فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، مؤثرترین روشها و استراتژیهای کنشگران ِ کشورهای مختلف را گردآورده و در اختیار فعالان ایرانی قرار می دهیم.

 • اطلس زندانهای ایران

  ما در اطلسی جامع، سلامت دستگاه قضائی ایران را زیر نظر داریم.

  اطلاعات بیش از ۲۰۰۰ زندانی که در اطلس زندانهای ایران ثبت شده، مانند نورافکنی است بر رفتار دستگاه قضائی ایران. به این ترتیب هر گاه دادگاهی آزادی شهروندی را به جرم استفاده از حقوقش سلب میکند، این رویداد ثبت شده و جهانیان میتوانند از آن اطلاع کسب کنند.

 • کمپین ها

  ما با کمپینهای خود از حقوق مردم ایران دفاع میکنیم.

  کمپینهای ما برای نجات جان افراد، آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از محاکمه اشخاصی که به خاطر استفاده از آزادیهای خود دستگیر می شوند، بر جمهوری اسلامی فشار وارد می آورد.

تیم ما

تیم ما مجموعه‌ای از محققان، کنشگران اجتماعی، فعالین حقوق بشر و متخصصین فناوری، مستقر در منطقه خلیج سان فرانسیسکو و سایر نقاط جهان میباشد. ما همچنین با ده ها مشاور و داوطلب از سراسر جهان همکاری می کنیم.

اطلاعات بیشتر
 • ۱۳۸۸: تظاهراتی جهانی

  در سال ۱۳۸۸ به دنبال سرکوب خشونتآمیز معترضان انتخابات ریاست جمهوری، فیروزه محمودی، بنیانگذار سازمان اتحاد برای ایران، از این خشونتها متاثر شد، تصمیم گرفت تظاهرات جهانی را برای جلب توجهافکار عمومی به مطالبات دمکراتیک مردم ایران سازماندهی کند. این تصمیم در نهایت به برگزاری بزرگترین تظاهرات جهانی در حمایت از مردم ایران انجامید و جرقه تأسیس سازمان اتحاد برای ایران بود.

 • ۱۳۸۹: روز جهانی آگاهی از زندانیان سیاسی

  اتحاد برای ایران در سال ۸۹ کمپینی را برای جلب توجه عمومی به پروندههای ۵۰ زندانی سیاسی برپا کرد. در ۹۰ شهر مختلف حامیان حقوق بشر «یاران» زندانیان سیاسی شده، تظاهرات برپا کرده و در رسانههای محلی مسئله زندانیان سیاسی ایران را مطرح کردند. گروهی نیز کمپینی برای ارسال نامه در حمایت از زندانیان سیاسی برپا کردند.

  در نهایت هزاران نفر در این روز از زندانیان سیاسی ایران حمایت کردند.

 • ۱۳۹۰: موسیقی آزادی

  اتحاد برای ایران آلبوم «آزادی: ترانههای رهایی برای ایران» را که مجموعهای از ترانههای همبستگی خوانندگان کشورهای مختلف با مردم ایران است منتشر کرد. ترانههای این هنرمندان از تجربههای شخصی آنها درمورد سرکوب دولتی، روشهای مقاومت و بهار عربی الهام گرفته بود.

 • ۱۳۹۱: همکاری با سازمان ملل متحد

  پویان محمودیان از اتحاد برای ایران، در بیست یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت و در مورد شرایط حقوق بشر ایران سخن گفت. اتحاد برای ایران طی سالها رابطه نزدیک خود را با سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر حفظ کرده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران، از اطلس زندانهای ایران به عنوان یکی از منابع خود استفاده میکند.

 • ۱۳۹۲: زهرا برای ریاست جمهوری

  اتحاد برای ایران در سال ۱۳۹۲ شخصیت ساختگی را به نام زهرا نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد. این شخصیت از کتاب مصور «بهشت زهرا» یکی از کتاب های فهرست پرفروش روزنامه نیویورک تایمز الهام گرفته شده بود. زهرا فرزند خود را در خیزش سال ۱۳۸۸ از دست داده و خواهان تغییر شرایط ایران بود. اتحاد برای ایران با توسل به این شخصیت خیالی بر شرایط حقوق بشر ایران تمرکز کرد و توانست توجه گسترده رسانهها در بیش از ۲۰ کشور را جلب کند. رسانههای ایران اما کمپین زهرا را نادیده گرفته و فیروزه محمودی، مدیر اتحاد برای ایران را «ضد انقلاب فراری» خواندند.

 • ۱۳۹۳ : تلاش برای متقوف کردن اعدام ۳۳ کرد

  تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی از نقاط تمرکز عمده ما است. اتحاد برای ایران همراه با مادر شهرام احمدی، زندانی سیاسی کردی که به اعدام محکوم شده، موفق به جلب حمایت بیش از ۳۳ هزار نفر از مردم جهان شد. امضاء کنندگان همچنین از مقامهای قضائی ایران خواستند حکم اعدام ۳۳ زندانی کرد دیگر را که در دادگاههایی ناعادلانه محکوم شده بودند لغو کنند. متاسفانه چهار تن از این زندانیان چند ماه بعد اعدام شدند.

  اتحاد برای ایران به حمایت از زندانیان سیاسی از جمله شهرام احمدی و دیگر زندانیان که به اعدام محکوم هستند ادامه میدهد.

 • ۱۳۹۴: فعالیت امن

  اتحاد برای ایران با گرد آوری تجربیات و توصیههای بیش از ۳۰ کنشگر ایرانی، دو کارشناس امنیت دیجیتال و دو وکیل جزوه فعالیت امن را تهیه کرد. فعالیت امن راهنمایی برای کاهش خطر و هزینههای بازداشت برای فعالین ایرانی است.

 • ۱۳۹۴: جامع‌ترین اطلس زندان‌های ایران

  اتحاد برای ایران از سال ۱۳۹۰ در اطلس زندانهای ایران نام و اطلاعات زندانیان سیاسی ایران را ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۴ ما این اطلس را جامع تر کرده و اطلاعات قضات و زندانهای مربوط را نیز به آن افزودیم. اطلس زندانهای ایران مانند نورافکنی است بر رفتار دستگاه قضائی ایران؛ به این ترتیب هر گاه دادگاهی آزادی شهروندی را به جرم استفاده از حقوقش سلب میکند، این رویداد ثبت شده و جهانیان میتوانند از آن اطلاع کسب کنند.

هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره اتحاد برای ایران، ما را در تصمیمات استراتژیک و مالی، و اجرای برنامه‌هایمان راهنمایی میکنند و بر سلامت، شفافیت سازمان نظارت دارند. اعضاء هیئت مشاور در برطرف کردن چالشهای متعدد به ما کمک فکری میکنند و ما را در گسترش ارتباطاتمان یاری می رسانند. اعضاء هر دو هیئت در جذب حمایت مالی برای سازمان نقش کلیدی دارند.

اطلاعات بیشتر

یاران

آزادی هیچگاه بدون تلاش به دست نمیآید. همه ما، در هر نسلی، باید با حمایت از یکدیگر برای حفظ و گسترش آزادیهایمان بکوشیم. اتحاد برای ایران در تلاش برای خلق ایرانی بهتر، روشهای ارتباط شهروندان را تقویت کرده و از جامعه مدنی ایران حمایت میکند. با یاران اتحاد برای ایران آشنا شوید.

 • برابری، صرف نظر از گرایش جنسیتی.

 • برای پسرم.

 • برای این که ما سزاوار بیش از اینها هستیم.

در رسانه ها

 • رادیو زمانه: ایران‌کوباتور

  اتحاد برای ایران، بانی و اجرا کننده پروژه ایران‌کوباتور از فعالین مدنی و متخصصان فناوری دعوت کرده است با شرکت در رقابت ایران‌کوباتور در تولید بیش از ۱۰ اپلکیشین مفید اجتماعی با هدف گسترش آزادیهای مدنی ایفای نقش کنند.

 • معرفی اپلیکیشن حامی در صدای آمریکا

  اپلیکیشن «حامی» با هدف ایجاد شبکه حمایتی از معتادانی که برای بهبودی تلاش می کنند عرضه شده است. حامی با ارائه بخش‌های متنوع معتادان را در مسیر زندگی پاک همراهی می‌کند. صدای آمریکا در مصاحبه‌ای با حسین ترکاشاوند مدیر حامی  از فواید و کاربردهای اپلیکیشن گزارشی تهیه کرده است.

 • رادی‌تو در رادیو زمانه

  «رادی‌تو» اپلیکیشنی اندرویدی برای انتشار پادکست و فایل‌های صوتی است که امکان ذخیره فایل‌ها و گوش دادن آفلاین را به کاربران می‌دهد. رادی‌تو همچنین امکان شخصی‌سازی اپلیکیشن و استفاده به زبان‌های ترکی، کردی، عرب و بلوچی در کنار زبانهای فارسی و انگلیسی فراهم کرده است

  رادیو زمانه برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد این اپلیکیشن گفتگویی داشت با محمد غفاریان مدیر برنامه‌های  ایران‌کوباتور

 • گزارش صدای آمریکا از اپلیکیشن ترنج

  اپلیکیشن اندروید ترنج، برای آموزش و حمایت از افرادی طراحی شده که ممکن‌ است در محیط خانواده و خارج از آن با موقعیت‌های خشونت‌بار روبه‌رو باشند. ترنج دارای زنگ اخطار برای تماس اضطراری با اورژانس اجتماعی و شبکه افراد مورد اعتماد کاربر است. مشاوره حقوقی و روانشناسی، رابطه سنج، و راهنما و فرهای حقوقی، بخش‌های دیگر از این اپلیکیشن است.

  صدای آمریکا در مصاحبه‌ای با شادی شریفی مسئول پروژه ترنج به جزئیات بیشتری پرداخته است.

 • معرفی اپلیکیشن همدم در «من و تو»

  «همدم» اپلیکیشنی است که در حمایت از سلامت و حقوق زنان ساخته شده است. این اپلیکیشن با توجه به اطلاعات وارده چرخه قاعدگی زنان را با تقویم جلالی پیش‌بینی می‌کند. به شما اجازه میدهد با حقوق خود در چارچوب قوانین ایران آشنا شوید، بیماری‌های آمیزشی را بشناسید و راه‌های پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته را بدانید.

  برنامه سمت نو از تلویزیون من و تو با سوده راد ایده پرداز و مسئول پروژه همدم گفتگو کرده است.

 • مصاحبه کامبیز حسینی با طراح میچکا

  اپلیکیشن میچکا منبعی است برای والدینی که میخواهند با زبان مناسب کودکان در مورد خطر آزار جنسی و روش‌های جلوگیری از آن صحبت کنند. داستان میچکا در قالب یک کتاب الکترونیکی چند-رسانه‌ای همراه با یک بازی کامپیوتری برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال طراحی شده است.

  سحر شمس، طراح و مدیر پروژه میچکا در گفتگو با برنامه پارادوکس کامبیز حسینی از میچکا میگوید.

 • بی‌ بی‌ سی: اطلس زندان‌های ایران

  در جستجو برای فن آوری مفید برای حمایت از فعالین حقوق بشر و زندان سیاسی در ایران، سازمان اتحاد برای ایران اطلس دیجیتالی را به نام اطلس زندان‌های ایران طراحی کرده است که تازه ترین اخبار مربوط به زندانیان سیاسی که امروز در ایران در بند هستند را ارائه می‌دهد.

  گفتگوی مهدیه جاوید، مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران، با بی بی سی فارسی.

 • گزارش صدای آمریکا از رقابت ‫‏ایران‌کوباتور

  فراخوان شرکت در مسابقه ایده‌‌ها و اپ‌ها

  ایران‌کوباتور، تازه‌ترین پروژه «اتحاد برای ایران»، مسابقه‌ای جهانی برای تولید اپلیکیشن‌های اندرویدی است که طی آن متخصصان فناوری با همکاری با فعالین مدنی بیش از ۱۰ اپ خواهند ساخت.

  مصاحبه رضا قاضی‌نوری مدیر پروژه ایران‌کوباتور با صدای آمریکا.

 • رادیو فردا: فعالیت امن

  جزوه «فعالیت امن» مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی برای کاهش خطر بازداشت، اداره روند بازجویی و تسکین پیامدهای زندان است که توسط سازمان اتحاد برای ایران تهیه شده است. در این جزوه فهرستی از کاربردی‌ترین توصیه‌های بیش از ۳۰ فعال ایرانی برای مراحل مختلف پیش و پس از بازداشت و در طی آن ارائه شده است.

  گفتگوی مهدیه جاوید، مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران، با رادیو فردا

 • گزارش صدای آمریکا: «آزادی: ترانه‌هایی برای رهایی ایران»

  اتحاد برای ایران آلبوم رایگانی را برای جلب توجه عمومی به شرایط حقوق بشر ایران منتشر کرد. در این آلبوم خوانندگان و نوازندگان کشورهایی چون ایران، مصر، لیبی، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، سرزمینهای فلسطینی و عراق ترانه‌های مقاومت و همبستگی خود را به ایرانیان تقدیم کردند.

  گفتگوی فیروزه محمودی، مدیر اتحاد برای ایران، با صدای آمریکا

همراهان

تغییر مثبتی که به دنبالش هستیم تنها به قوت روابطی است که برقرار میکنیم. فهرست زیر نام همراهان ما است؛ سازمانهایی که در کمپینها، تحقیقات، و ساخت فن آوری به ما یاری می رسانند و ما در پروژههای مختلف از آنها حمایت میکنیم.