برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

به ما کمک کنید تا به مبارزه خود برای پیشرفت آزادی های مدنی در ایران ادامه دهیم

سال گذشته سال بسیار پرمخاطره ای برای مردم ایران بوده است. اعتراضات آبان ماه و سرکوب شدید مخالفان توسط حکومت، از دست دادن ۱۷۶ تن از هموطنانمان در سقوط هولناک پرواز ۷۵۲ اکراین، تأثیر مخرب کووید-۱۹ در سراسر کشور، بخشی از اتفاقات یک سال اخیر بوده است. به همین دلیل، ما در انجام مأموریت خود برای بهبود شرایط حقوق بشر، افزایش ظرفیت جامعه مدنی و مشارکت شهروندان از طریق فناوری، با استفاده از ابزارهایی چون تولید بانک اطلاعاتی زندانیان سیاسی ایران، مسابقه تولید ابزارهای آنلاین، اپلیکیشن‌های کاربردی موبایل، و موارد دیگر، بیش از پیش ثابت قدم هستیم.
ما ایرانی را تجسم میکنیم که در آن آزادی و حقوق بشر برای هر فرد، ارج نهاده شود.

به ما ملحق میشوید؟