برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

پیام‌های همبستگی

تعدادی از وکلای مستقل ایرانی در حمایت از وکلای زندانی و خصوصا در همبستگی با آقای محمد نجفی، پیامهایی فرستاده‌اند که در این صفحه جمع‌آوری شده است.

  • پیام آقای حسین احمدی‌نیاز
  • پیام خانم مهناز پراکند
  • پیام آقای مزدک اعتماد زاده