برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

رادیو فردا: معرفی نخستین مرجع زندانیان، زندان‌ها و قضات

جزوه «فعالیت امن» مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی برای کاهش خطر بازداشت، اداره روند بازجویی و تسکین پیامدهای زندان است که توسط سازمان اتحاد برای ایران تهیه شده است. در این جزوه فهرستی از کاربردی‌ترین توصیه‌های بیش از ۳۰ فعال ایرانی برای مراحل مختلف پیش و پس از بازداشت و در طی آن ارائه شده است.

گفتگوی مهدیه جاوید، مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران، با رادیو فردا