برو به محتوای اصلی

گستـرش آزادی‌‌های مـدنـــی در ایـــران

اتحاد برای ایران: رهبران مخالفان را سریعا آزاد کرده و یا دادگاهی عادلانه و علنی برایشان برگزار کنید

به مناسبت پنجمین سالگرد حصر خانگی میر حسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد – از چهره‌های برجسته اپوزیسیون- اتحاد برای ایران بیانیه‌ای صادر کرده است که در ذیل می‌آید:

ایران باید سریعاً مهدی کروبی و میر حسین موسوی٬ کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سابق و زهرا رهنورد٬ نویسنده و فعال حقوق زنان را از حصر خانگی‌ای که بدون دلیل قانونی اعمال شده است٬ آزاد کند.

به گفته فیروزه محمودی٬ مدیر اتحاد برای ایران: “پنج سال است که ایران رهبران مخالفان را از حقوق ابتدایی‌شان محروم کرده‌است. این اقدام آشکارا بر خلاف قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش است.”

محمودی در ادامه گفت: “این واقعیت که ایران در پنج سال گذشته هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این چهره‌های مخالف جرمی مرتکب شده‌اند ارائه نکرده‌ نشانه محکمی است از اینکه حکومت ایران چنین مدارکی در دست ندارد و بازداشت غیرقانوی کروبی٬ موسوی و رهنورد تنها دلایل سیاسی دارد.” محمودی افزود: “مقامات ایران باید فوراً این افراد و صدها ایرانی دیگر را که جرمی جز استفاده از حقوق اولیه‌‌شان -حق آزادی بیان٬ تجمع و گردهمایی-ندارند٬ آزاد کنند.”

میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و مهدی کروبی رئیس مجلس اسبق ایران٬ کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند. پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در این انتخابات٬ تظاهرات‌ گسترده‌ای در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران رخ داد. مقامات ایران این اعتراضات را به شکلی خشونت آمیز سرکوب کردند٬ ده ها نفر را کشته و صدها نفر را زندانی کردند.

در بهمن ماه سال ۱۳۸۹رهبرای مخالفان مردم را دعوت به تظاهرات در حمایت از قیامی‌های مردمی موسوم به “بهار عربی” در منطقه کردند. تاریخ دقیق شروع حصر خانگی رهبران اپوزیسیون مشخص نیست ولی از روز ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ ارتباط این افراد با جهان بیرون قطع شده‌است.